Oldal kiválasztása

Alapítók Klubja – ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Kem Innovation Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Alapítók Klubja www.alapitokklubja.hu weboldalának (a továbbiakban: Weboldal) felhasználási feltételeire vonatkozik. A www.alapitokklubja.hu weboldal böngészésével a Felhasználóként automatikusan elfogadod ezen ÁSZF rendelékezéseit.

 

Szolgáltató

Név: Kem Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1196 Budapest, Jókai utca 184. 3a.

Cégjegyzékszám: 01-09-173099

Adószám: 24349103-2-43

Képviseli: Mészáros Miklós ügyvezető

E-mail: hello@alapitokklubja.hu

Telefonszám: +36 30 637 1229

Bankszámlaszám: 11705008-29916935-00000000

 

Felhasználó

Felhasználó minden olyan személy, aki a weboldalon böngészésével annak ingyenesen elérhető tartalmához hozzáfér, illetve minden olyan személy, ki a weboldal emelt szintű szolgáltatást nyújtó, fizetés ellenében igénybe vehető felületére regisztrál, azaz az Alapítók Klubjának tagjává válik.

 

Megrendelő

Megrendelő minden olyan személy, aki a Weboldalon ellenérték fejében igénybe vehető szolgáltatást vesz igénybe, illetve ilyen terméket vásárol.

 

Milyen előnyökkel jár számodra a klubtagság az Alapítók Klubjában?

A regisztrációt és a tagdíj befizetését követően valamennyi szolgáltatáshoz teljes körű hozzáférést kapsz az Alapítók Klubja által készített minden tartalomhoz, ide értve a tudástárat, a letölthető dokumentumokat, hanganyagokat, videókat, a klubtagoknak szóló különleges (exkluzív) ajánlatokat és kedvezményeket.

 

Regisztráció, megrendelés

A Regisztráció linkre kattintva, az űrlap kitöltésével és elküldésével tudsz regisztrálni az Alapítók Klubja térítés ellenében igénybe vehető zárt felületére. A regisztrációval minden Felhasználó automatikusan elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF és az Adatkezelés Tájékoztató (amely a következő linken érhető el: https://alapitokklubja.hu/adatkezelesi-tajekoztato/) rendelkezéseit.

A regisztráció díja: 5.000,-Ft+ÁFA/hó, éves díja 60.000,-Ft+ÁFA.

A regisztráció során megadott adatokért, az adatok pontosságáért és valódiságáért, a későbbiekben az adatokban bekövetkezett változásokért a Felhasználó felelős.

A regisztrációról visszaigazoló e-mail üzenetet küldünk a megadott e-mail címedre, ahol ellenőrizni tudod a megadott személyes adataid helyességét. Ebben az e-mailben küldjük a regisztrációra vonatkozó számlát. A számla kifizetésétől számított 8 (nyolc) napon belül állítjuk be a hozzáférést.

A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt visszautasítsa, illetve minden értesítés nélkül törölje (pl. versenyérdek-ütközés miatt), a regisztráció visszautasítása a vagy törlése ellen nincsen helye sem panasznak, sem egyéb jogorvoslatnak. A már kifizetett regisztrációs díjat ebben az esetben visszautaljuk.

A regisztrációval a Felhasználó automatikusan hozzájárul személyes adtainak kezeléséhez. Amennyiben már regisztrált Felhasználóként később úgy döntesz, hogy a továbbiakban nem szeretnél az Alapítók Klubjának tagja lenni és a kiemelt ajánlatokról, kedvezményekről és kiemelt tartalmakról értesülni, úgy az alábbi linken leiratkozhatsz:

…………………………………………………………

Leiratkozás esetén személyes adataidat töröljük, összhangban a hatályos adatvédelmi szabályokkal.

 

A Weboldalon keresztül a regisztráció vagy bármely szolgáltatás vagy termék megrendelése a megrendelési űrlap kitöltését és elküldését követően fizetési kötelezettséggel jár. A Weboldalról kezdeményezett megrendelések elektronikus úton megkötött szerződésnek minősülnek; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5.-6. §-ai, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadók. A szerződés nem minősül írásba foglaltnak, a szerződés nyelve a magyar; a Szolgáltató tevékenységére magatartási kódex nem vonatkozik, a teljesítés helye Magyarország.

Amennyiben a megrendelést leadó személy fogyasztónak minősül, úgy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók.

Fogyasztó az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

Amennyiben a vállalkozóként regisztrálsz vagy adsz le megrendelést, úgy semmiképpen nem minősülsz fogyasztónak.

A szerződést a regisztrációval, illetve megrendelés elküldésével a Szolgáltatóval kötöd. A regisztrációról. illetve a megrendelésről a Szolgáltató visszaigazolást küld.

A megrendelésről Szolgáltató 8 (nyolc) napos fizetési határidővel számlát állít ki és elektronikusan küld meg a számodra. A regisztrációval, illetve a megrendeléssel a számlázás e szabályait és az elektronikus megküldést, mint kézbesítést érvényesnek fogadod el.

 

Szerzői jogok

A Weboldalon található tartalmak és grafikai megjelenés nagyon sok munka (idő, pénz, energia) befektetése útján jött létre, ezért kérünk, tartsd tiszteletben a szerzők szerzői jogait.

A Weboldalon található valamennyi tartalom (a Weboldal grafikai megjelenése is) szerzői jogi védelem alatt áll a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján. A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. Tilos a weboldalon található tartalmakról másolatot készíteni, azokat nagymértékben hasonló módon átvenni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, más helyen részben vagy egészben közzétenni, más személyek nem használhatják a Weboldalra feltöltött szövegeket a saját termékükhöz, szolgáltatásukhoz. A Felhasználó a Weboldalon található tartalmakat – a térítés ellenében hozzáférhető tartalmat is ide értve – nem értékesítheti tovább, saját termékeihez, szolgáltatásához nem használhatja, azok alapján nem hozhat létre saját terméket vagy szolgáltatást.

A szerzői jogok megsértéséért a Felhasználó 500.000,-Ft+ÁFA, azaz ötszázezer forint + ÁFA kötbért köteles fizetni a Szolgáltatónak, amelyről Szolgáltató kötbérszámlát állít ki a jogsértő részére.

A Szolgáltató, illetve a szerző a jogsértő személlyel szemben a kötbért meghaladó kárát is követelheti.

 

Események, rendezvények

A rendezvényeinken való részvételeddel, illetve a Rendezvény helyszínére való belépéssel kifejezetten hozzájárulását adod képmásodnak, hangmásodnak rögzítéséhez, azzal, hogy kizárólag a kifejezett beleegyezéseddel nevezünk meg. Amennyiben közszereplőnek minősülsz, úgy a beleegyezésed nélkül is megnevezhető vagy. A kép- és hangfelvétel felhasználása térben, időben, és felhasználási módban korlátlan. Az Alapítók Klubja a későbbiekben korlátozás nélkül, szabadon jogosult a Rólad készített és készült hang- és/vagy képfelvétel és megjelenítés hasznosítására, felhasználására (pl. a jövőbeni Rendezvényeinek népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel és a személyiségi jogaid tiszteletben tartásával. Ezekért sem előre, sem pedig utólag semminemű ellenszolgáltatásra nem vagy jogosult, és ilyen jellegű igényt vagy követelés nem támaszthatsz Társaságunkkal szemben.

 

Szolgáltató felelősségének korlátozása

A tudásanyagokra vonatkozóan a szerző törekszik a lehető legjobb információ átadására, de felelősséget azért nem vállal, ha bizonyos tanácsai az egyes klubtagoknak nem működnek, tekintettel arra, hogy nincsen két egyforma helyzet és nincsen két egyforma megoldás sem. A vállalkozásokra és azok működésére, működtetésére kiható valamennyi tényező, illetve a körülményekben bekövetkező változások sok esetben előre nem kiszámíthatók. A tudásanyagok összeállításánál nem lehet valamennyi körülményre teljes körűen kitérni.

A Weboldalon található tartalmakat a Szolgáltató jogosult bármikor megváltoztatni. A Szolgáltató garantálni nem tudja, de törekszik arra, hogy a Weboldalon naprakész információk álljanak rendelkezésre.

A Weboldalon található adatok, információk nem minősülnek tanácsadásnak, semmi esetre sem helyettesítik az egyedi esetben, egyénre (vállalkozásra) szabott tanácsadást. Javasoljuk, hogy a felhasználók minden esetben előzetesen bizonyosodjanak meg arról, hogy az általuk követendőnek ítélt módszer, ötlet alkalmazása valóban a legmegfelelőbb-e a számukra. A Szolgáltató kizár a tartalmak felhasználásából eredő minden felelősséget, különösen a felhasználó által elérni kívánt eredmény vagy előny elmaradásából eredő kockázatokért és következményekért való felelősséget.

A Szolgáltató a Weboldalon található, más oldalra mutató hivatkozások (linkek) tekintetében, az átkattintással megjelenő, más honlapokon található tartalmakért minden felelősségét kizárja.

Szolgáltató kizárja a felelősségét bármely olyan esemény, körülmény vagy idő közben bekövetkező olyan változások miatt, amely felelősségi körén kívül esik, valamint előre nem látható, pl. azok a körülmények, amelyek Felhasználóhoz vagy harmadik személyhez vagy a feleken kívül eső egyéb elháríthatatlan külső ok miatt következnek be (vis major).

 

Fizetési feltételek

A Weboldalon az alábbi fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre:

  1. Banki utalás

A regisztrációt/ megrendelést követően egy regisztráció/ megrendelés utáni visszaigazoló e-mailben küldjük el a fizetés pontos adatait.

Az összeget kérjük, az alábbi bankszámlára utald el részünkre:

Kem Innovation Kft.

Számlavezető bank: OTP Bank

Számlaszám: 11705008-29916935-00000000

  1. Fizetés Barionnal

A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja.

Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013

A bankkártya adataihoz a Szolgáltató nem fér hozzá, ezen adatokat nem tárolja és semmilyen módon nem is él vissza azokkal.

 

Ismétlődő bankkártyás fizetés

A Weboldalon lehetőség van bizonyos termékek részletfizetéses megrendelésére, valamint havidíjas termékek, illetve szolgáltatások megrendelésére. A részletfizetés, valamint az ismétlődő fizetés lehetőségét a Barion biztosítja. A részletfizetés és az ismétlődő fizetés során a Felhasználó által megadott bankkártya-adatokkal újabb fizetéseket lehet teljesíteni a bankkártya-adatok újbóli megadása nélkül. Ehhez a Felhasználó egyszeri hozzájárulása szükséges, egy erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával jelzi, hogy részletfizetést/ ismétlődő fizetést kíván igénybe venni.

A Felhasználó a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a Szolgáltató a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel megterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

 

Az Ismétlődő fizetés lemondása

Amennyiben a Felhasználó le szeretné mondani havidíjas szolgáltatást, vagy meg szeretné szakítani a részletfizetés ütemezését, abban az esetben e-mailben kell jeleznie a lemondását. Ebben az esetben 48 órán belül Szolgáltató felfüggeszti az újabb fizetést.

 

Felmondás, elállás

A Megrendelő a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a felmondást tartalmazó jognyilatkozatának a hello@alapitokklubja.hu e-mail címre történő elküldésével kezdeményezheti.

A felmondó nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Megrendelőnek a megrendeléskor megadott nevét, e-mail címét, telefonszámát, megrendelt terméket, illetve a megrendelés pontos dátumát.

A felmondást tartalmazó nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Megrendelőnek a megrendeléskor megadott teljes nevét, email címét, telefonszámát, a megrendelt terméket, illetve a megrendelés pontos dátumát. A felmondás esetén a további tartalmak nem kerülnek megküldésre és az … pontban meghatározott ismétlődő fizetést 48 órán belül Szolgáltató megszakítja.

A klubtagság felmondásával a zárt felületen megjelenő tudásanyaghoz már nem tudsz hozzáférni.

A felmondást tartalmazó nyilatkozat elküldését követően 48 órán belül történik meg az ismétlődő fizetés megszakítása.

A részletfizetéssel megrendelt termék/szolgáltatás esetében a megrendelő elveszíti a megrendelt termék/szolgáltatás hozzáférését.

A regisztrációt követően elállni akkor lehet, ha a Szolgáltató még nem adta meg részedre a zárt felületre történő belépéshez szükséges felhasználónevet és jelszót.

 

Garancia

A Szolgáltató a díj ellenében igénybe vehető zárt felület (klubtagság) vonatkozásában 30 (harminc) napos pénz-visszafizetési garanciát nyújt, ami azt jelenti, hogy a zárt felületre történő első belépést követő 30 nap áll rendelkezésedre annak érdekében, hogy a szolgáltatást kipróbáld, és amennyiben mégsem tetszik, visszautaljuk a díjat és megszüntetjük a hozzáférésed 48 órán belül.

 

Panaszkezelés

A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó vagy termékekkel kapcsolatos esetleges panaszt, észrevételt kérünk, küldd a hello@alapitokklubja.hu e-mail címre. A panasz elbírálásáról 30 napon belül választ küldünk.

Panaszoddal a fentieken kívül a Budapest Béléltető Testülethez, illetve bírósághoz is fordulhatsz.

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

Záró rendelkezések

Jelen ÁSZF az itt szabályozott jogviszonyok tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

Jelen ÁSZF-ben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadók.

Szolgáltató és Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseit magukra kötelezőnek ismerik el.